POLITYKA PRYWATNOŚCI KOLOROWE PROJEKTYKorzystając z serwisu koloroweprojekty.pl akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności serwisu oraz Regulaminu usług. Ochrona danych to kwestia zaufania i chcemy, abyś nam zaufał i powierzył nam ochronę swoich danych. A zatem, strona internetowa KOLOROWE PROJEKTY Łukasz Zieliński, ul. Krasińskiego 14/7, 23-204 Kraśnik, NIP 7151702028 REGON 364561067 („Administrator danych”) zapewnia, że zawsze postępuje zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych oraz informuje, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje zdobyte dane osobowe na swojej stronie internetowej.

Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dotyczy to imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz wszystkich powiązanych informacji, które KOLOROWE PROJEKTY otrzymuje podczas składania zamówienia lub wysyłaniu formularza kontaktowego.

W jaki sposób KOLOROWE PROJEKTY wykorzystuje dane osobowe?
Dzięki naszej stronie możesz wysyłać formularz kontaktowy lub zamawiać produkty online. Aby zrealizować zamówienie zgodnie z ustaleniami KOLOROWE PROJEKTY przetwarza dane osobowe, które gromadzi. Zachowujemy dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które są ujawniane podczas wysyłania formularza kontaktowego lub składania zamówienia (między innymi imię i nazwisko, adres, e-mail, informacje dotyczące płatności oraz dostawy, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zamówienia lub udzielić odpowiedzi.

Przekazywanie danych osobom trzecim.
Podczas realizacji zamówień Klienta KOLOROWE PROJEKTY współpracuje z wieloma różnymi kontrahentami, którzy świadczą następujące usługi:
1. Dostawcy usług płatniczych
Oferujemy wiele możliwości płatności za zamówienie. Oprócz typowej przedpłaty, płatności gotówką podczas odbioru, oferujemy również płatność kartą kredytową oraz przelewem bankowym. Przy wyborze płatności kartą kredytową lub za pośrednictwem przelewu bankowego dane dotyczące zamówienia są przekazywane odpowiednim dostawcom usług płatniczych.
2. Transport
W celu zrealizowania dostawy zamówionego towaru do Klienta KOLOROWE PROJEKTY współpracuje z:
- Poczta Polska S.A., Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Polska;
- InPost Sp. z o.o., Malborska 130, 30-624 Kraków, Polska;
- DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa
Usługodawcom odpowiedzialnym za transport przekazywane są następujące informacje: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, dzięki czemu możliwa jest realizacja dostawy oraz aktualizacja informacji).
3. Rezygnacja
Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane, przetwarzane oraz przekazywane w celach marketingowych, możesz w każdej chwili poinformować nas o tym, kontaktując się listowanie na adres KOLOROWE PROJEKTY Łukasz Zieliński, ul. Krasińskiego 14/7, 23-204 Kraśnik lub adres mailowy: kontakt@koloroweprojekty.pl
Nie dotyczy to jednak danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Po otrzymaniu rezygnacji dane osobowe będą wykorzystywane, przetwarzane oraz przekazywane jedynie w związku z realizacją zamówienia Klienta.

Jakiego rodzaju dane są gromadzone przez KOLOROWE PROJEKTY na stronie internetowej?
Oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówień w trakcie odwiedzin na naszej stronie gromadzimy również informacje dotyczące zachowań związanych z zakupami oraz przeglądaniem stron. W dalszej części można dowiedzieć się, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone i przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji.
a. Pliki Cookies
Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze, tablecie lub w telefonie podczas odwiedzin na danej stronie. Są one powszechnie wykorzystywane, aby przeglądanie stało się bardziej przyjazne dla użytkownika, efektowne oraz bezpieczne. Dzięki plikom cookies możemy dostosowywać naszą stronę internetową do Twoich wymagań oraz ułatwiać przeglądanie.
b. Google Analytics
Strona wykorzystuje narzędzie Google (Universal) Analytics, które pozwala na analizę w sieci i jest udostępniane przez Google Inc. („Google”). Analytics stosuje metody, które umożliwiają analizę wykorzystywania naszej strony internetowej poprzez tzw. pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane na komputerze. Wygenerowane informacje dotyczące wykorzystywania strony internetowej są przesyłane, zgodnie z zasadą, na serwer Google w USA i tam przechowywane. Wykorzystujemy Google Analytics również do oceny danych pochodzących z AdWords, Double Click oraz pozyskiwanych dzięki narzędziom marketingowym Google, ale jedynie w celach statystycznych.
c. Dane sieci
KOLOROWE PROJEKTY korzysta z rozwiązań dostawcy usług sieciowych firm trzecich w celu zapewnienia bezpiecznej, szybkiej i nieprzerwanej usługi korzystania ze strony internetowej.

Ochrona danych
W celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed przypadkowym i nieupoważnionym usunięciem, zmianą lub utratą, a także przed nieupoważnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem i udostępnianiem jesteśmy zobowiązani do podjęcia właściwych technicznych i organizacyjnych środków.

Okres przechowywania danych
KOLOROWE PROJEKTY może przechowywać dane osobowe tak długo, jak pozwala na to prawnie uzasadniony interes. Zatrzymania danych osobowych i przechowywanie może być wymagane przez prawo (np. prawo cywilne lub podatkowe). W takich przypadkach dane mogą być wykorzystywane jedynie w celu spełnienia prawnym wymogów i nie mogą być w inny sposób udostępniane.

Twoje prawa jako podmiotu danych
Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo, aby zażądać usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawnymi. Masz prawo zażądać, aby przekazać Tobie lub osobom trzecim, które wskazałeś, dane osobowe zgromadzone za Twoim pozwoleniem lub pozyskane w celu spełnienia umownych warunków (prawo do przenoszalności danych). W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, jeśli wcześniej została udzielona. Nie powoduje to jednak nieważności wcześniejszego przetwarzania danych pozyskanych za Twoją zgodą.
Jeśli uważasz, że przetwarzaliśmy dane osobowe bez Twojej zgody możesz złożyć skargę do odpowiednich organów nadzorczych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193, Warszawa ul. Stawki 2, tel. +48 022 531 03 00, strona internetowa: www.uodo.gov.pl, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Kontakt
KOLOROWE PROJEKTY Łukasz Zieliński
ul. Krasińskiego 14/7
23-204 Kraśnik
tel. 504 407 905
e-mail: kontakt@koloroweprojekty.pl
Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93);
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Administrator
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:
KOLOROWE PROJEKTY Łukasz Zieliński
ul. Krasińskiego 14/7
23-204 Kraśnik
NIP 7151702028
REGON 364561067